Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy – sprawdź jaką gwarancję otrzymasz
oraz jakie wsparcie finansowe przysługuje Ci w ramach Spłaty rodzinnej.

Program Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy ma umożliwić objęcie gwarancją kwoty odpowiadającej 20% (oprocentowanie zmienne) lub 30% (oprocentowanie stałe) wkładu własnego  wymaganego przez banki przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Podsumowując gwarancja zastępuje wymóg wniesienia wkładu własnego. Dodatkowym elementem programu Mieszkanie bez wkładu własnego jest tak zwana Spłata rodzinna (dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin w przypadku narodzin drugiego i kolejengo dziecka).

Sprawdź, czy przysługuje Ci wsparcie w ramach nowego rządowego programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy oraz, czy możesz otrzymać wsparcie w ramach spłaty rodzinnej.

Wypełnij formularz i zapisz się na listę oczekujących.