Informacja o limitach cen lokalu mieszkalnego i kosztu nabycia spółdzielczego prawa w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej stosowanych dla określenia możliwości udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.


Limity na II kwartał 2023 roku przedstawiają się następująco:

Sprawdź, czy przysługuje Ci gwarancja i czy możesz otrzymać wsparcie w ramach spłaty rodzinnej.

Wyjaśnienie do publikowanych tabel:

 1. daty opublikowania powyższych zestawień na stronie internetowej BGK mają dla banku kredytującego charakter wiążący w procesie weryfikowania możliwości udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego (art. 4 ust. 2  Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.)
 2. współczynniki wymienione w tabeli uwzględniane do wyliczenia limitu ceny lokalu mieszkalnego i kosztu nabycia spółdzielczego prawa są stosowane odpowiednio:
  • współczynnik 1,3 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z:
   • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo
   • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.
  • współczynnik 1,4 – gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stanowiących wkład budowlany – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.