15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Jej założenia pozwalają, pod pewnymi warunkami, skorzystać z kredytu hipotecznego na własne potrzeby mieszkaniowe bez konieczności angażowania wkładu własnego. Otwiera to możliwości zakupu nieruchomości bądź wybudowania domu tym osobom, które posiadają zdolność kredytową, ale barierę stanowił brak odpowiednich oszczędności.

Ustawodawca przewidział limity cen za m2. Wyliczany jest on jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku oraz współczynnika: 1,3 – dla rynku pierwotnego oraz 1,2 – dla rynku wtórnego. Wspomniany wskaźnik przeliczeniowy wylicza się na podstawie ostatnich dwóch kwartałów, a limity są podawane osobno dla:

  • miast wojewódzkich,
  • gmin sąsiadujących z miastami wojewódzkimi
  • pozostałych gmin w danym województwie

Limity na I kwartał 2023 roku przedstawiają się następująco:

Sprawdź, czy przysługuje Ci gwarancja (GKM) i czy możesz otrzymać wsparcie w ramach spłaty rodzinnej.